Ultraljud

Vid ditt ultraljud kan du få reda på förlossningsdatum, att allt står rätt till och vilket kön barnet har. I vissa särskilda fall kan ett tidigt ultraljud behövas. Ett ultraljud i 3D får du bekosta själv, men kan göra att du ser ditt barn mycket tydligare.


Rutinmässigt ultraljud vid vecka 18

ultraljudI vecka 13-20 gör du ett ultraljud för att kunna fastställa förlossningsdatum. Oftast sker detta runt vecka 18 och är helt gratis.

Detta ultraljud är den vanliga rutinmässiga ultraljudsundersökningen som alla gör, men det är helt frivilligt.

Vad ser man under ultraljudet?

Under ultraljuden så kontrolleras det också om fostret lever, hur många foster du har och om fostret har någon förändring. I vissa fall kan man även se vilken kön barnet har, om ni skulle vara intresserade av att veta detta.

Tidigt ultraljud – innan vecka 13

Om du har akut smärta och blödningar tidigt under graviditeten så kan man ibland göra ett tidigt ultraljud.

Tidigt ultraljud kan också erbjudas för dig som tidigare drabbats av utomkvedshavandeskap, många missfall eller som blivit gravid med hjälp av provrörsbefruktning.

Vaginalt ultraljud för att se tydligare

I vissa tidiga ultraljud så görs detta med hjälp av vaginalt ultraljud. Om du inte varit gravid i mer än 10 veckor kan det vara lättare att se med hjälp av vaginalt ultraljud.

Denna typ av ultraljud påminner om en gynekologisk undersökning där en liten slang med scanner förs in i slidan för att se resultatet på en tv-skärm.

Ultraljud i 3D

Många privata kliniker erbjuder 3D-ultraljud. Det är då möjligt att se fostret tredimensionellt. Detta ultraljud är dock inget som landstinget erbjuder utan något som du måste bekosta själv i fall att du är intresserad av detta

Det blir bäst bilder med 3D-ultraljud i vecka 26-29. Då finns det så mycket fostervatten att bilderna blir bra. Efter vecka 34 minskar fostervattnet och det bli svårt att ta bra bilder.