Framtidsspaning: spara stamceller från navelsträngsblod

Flera företag i Europa och USA erbjuder idag möjligheten att ta till vara på stamceller från navelsträngsblod. Cellerna kan frysas ner och i framtiden användas för att bota svåra sjukdomar som blodcancer. Kommer privat sparande av stamceller vara en vardaglighet i framtiden? Vi talar med mamma Linda som berättar varför hon valde att spara navelsträngsblod.


Stamceller är celler med den unika egenskapen att de kan mogna till alla andra specialiserade celltyper i kroppen som till exempel blodceller. Stamceller finns i benmärgen och i navelsträngsblod. Stamceller kan användas för transplantation till patienter med svåra sjukdomar som blodcancer och immunologiska sjukdomar.

I Sverige kan man donera stamceller från navelsträngsblod till den nationella navelsträngsblodbanken. Det är en allmän biobank vilket betyder att en donation kan användas av människor i hela världen.

Nyligen har flera företag i bland annat Europa och USA gjort det möjligt för personer att förvara stamceller från navelsträngsblod för privat bruk. Stamcellerna kan användas om barnet eller nära släkting skulle bli svårt sjuk i framtiden och behöva en stamcellstransplantation.

Untitled design

Linda Holkana, 28 år.


Linda, 28 år och boende i Göteborg har valt att spara stamceller från navelsträngsblod när hennes dotter kommer nästa år.

Linda: Vi valde att använda oss av denna metod på grund av att möjligheten helt enkelt finns. Det innebär ingen risk för mig som mamma eller för vårt barn. Vi som föräldrar vill göra allt för att kunna ge våra barn en så säker och trygg framtid det bara går. Nu kan vi inte skydda dem från allt men vi ser sparandet som en otroligt bra grej om nu olyckan skulle vara framme en dag! Det är ju inte enbart barnet man tar navelsträngsblod från som kan ha nytta utan även syskon och andra familjemedlemmar.

Hur går det till rent praktiskt?

Linda: Vi har beställt en box från företaget vi använder oss av. Denna tar vi med oss till BB. Sedan kommer vi meddela förlossningspersonalen om att vi vill att dem samlar navelsträngsblodet i samband med förlossningen. När barnet sedan är fött och navelsträngen klippts så samlar förlossningspersonalen in blodet från navelsträngen med hjälp av utrustningen som finns i boxen. Allt detta tar bara några minuter och ska inte kännas alls. Sedan kontaktar barnmorskan företaget som kommer och hämtar boxen och transporterar den dit den ska förvaras.

Stamceller för transplantation

En stamcellstransplantation kan göras med patientens egna stamceller eller från en donator. En patient med exempelvis blodcancer behandlas först med cytostatika eller strålbehandling för att döda så många av tumörcellerna som möjligt innan stamcellstransplantationen. De nya stamcellerna kan sedan producera friska blod- och immunceller i patienten.

Om patienten ska få en stamcellstransplantation av en donator krävs att de två individerna har matchande vävnadstyp. Vävnadstyp, också kallad HLA-typ, är en grupp nedärva immunologiska faktorer som finns i stor variation bland befolkningen. Inför en benmärgstransplantation undersöker man ofta om det finns ett syskon eller en nära släkting som matchar och kan donera. Stamceller från navelsträngsblod är lättare att använda eftersom vävnadstypen inte behöver stämma lika bra överens mellan donator och mottagare. Därför kan stamceller från navelsträngsblod användas till många fler patienter.

Linda utvecklade kring vilka alternativ till att spara navelsträngsblod hon övervägde.

Linda: Man kan ta stamceller från benmärgen men det verkar krånligare och sedan sägs det även att fördelen med just stamcellerna i navelsträngsblodet är att det inte har blivit påverkade av miljö eller stress och har delat sig väldigt få gånger vilket gör att de är i väldigt bra skick. Vi skulle inte gå så långt att åka utomlands för denna service, det finns en trygghet i att cellerna sparas i Sverige.

Stamceller kan frysas ner i flytande kväve och förvaras i minst 20 år.

Stamceller kan frysas ner i flytande kväve och förvaras i minst 20 år.

Debatt kring privat sparande av stamceller

Det råder stor debatt kring privat sparande av navelsträngsblod. Europarådet till exempel avråder från privat sparande med hänsyn till etiska frågor som kommersialisering av vävnad. Dessutom kan egna sparade stamceller inte användas för att bota ärftliga sjukdomar eftersom stamcellerna också bär på den genetiska sjukdomen. Förhoppningen är dock att i framtiden utveckla metoder för att använda stamceller för att behandla många flera sjukdomar som stroke och diabetes. Då kan sparade stamceller från navelsträngsblod komma till nytta.

Vi frågade Linda om hon hade sett några nackdelar.

Linda: För oss är den enda nackdelen att det kostar pengar men å andra sidan så känns det för oss som om det är värt varenda krona och att det är väl investerat. Det får oss som familj att känna oss tryggare.

Idag finns det företag i Sverige som erbjuder familjer att förvara stamceller från navelsträngsblod till en kostnad av 25 000 kronor. Cellerna kan förvaras nedfrysta i minst 20 år.

Donera stamceller från navelsträngsblod

Om du vill donera navelsträngsblod kan du berätta det för din förlossningsbarnmorska vid förlossningen eller på din mödravårdcentral. Den nationella navelsträngsblodbanken har två insamlingsenheter i Sverige, den ena vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och den andra vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm.