Papporna glöms bort på MVC

Nyblivna pappors behov glöms bort i mödrahälsovården, då mycket fokus hamnar på mamman och hennes välmående. Det visar en avhandling som har undersökt hur föräldrar upplever det föräldrastöd som erbjuds.


FOTO: Rgmcfadden, Flickr

Foto: Rgmcfadden, Flickr

I Sverige erbjuds föräldrastöd för alla nyblivna mammor och pappor. Bland annat genom mödra- och barnavårdscentralerna.

Men enligt en ny avhandling upplever inte papporna att de får det stöd som de behöver, då all fokus hamnar på kvinnans hälsa. Detta trots att flera studier visar på att det är vanligt hos både mamman och pappan att drabbas av depressiva symptom, vilket påverkar hela familjen.

Doktorand Margareta Widarsson, som står bakom avhandlingen, tror att problemet beror på en gammalmodig inställning på mödravårdscentralerna. Dessutom så anser stora delar av yrkeskåren att psykiska besvär hos mammans partner inte hör till arbetsuppgifterna.

– Det är naturligt att barnmorskor fokuserar mest på den kropp som barnet ligger i, men det är fel när det blir helt på bekostnad av partnern, säger Margareta Widarsson.

– Jag är förvånad över att flera mammor och pappor beskriver att barnmorskor på mödravårdscentralen inte ens hälsade på den blivande pappan.

Avhandlingens resultat visar också att blivande mammor och pappor har olika sorters behov för hjälp och stöd. Samt att pappor vill bli mer delaktiga, men att de ofta inte vet vad som förväntas av dem.

Här kan du läsa hela avhandlingen.