Föräldrautbildning

Föräldrautbildningen är ett sätt för dig som blivande förälder att bli mer trygg i din framtida roll. Dessutom är det ett trevligt sätt att umgås, att utbyta erfarenheter och att få kontakt med andra som också är blivande föräldrar.


föräldrautbildningMödravården anordnar föräldrautbildning för dig som är förstföderska och/eller förstagångspappa. Men även du som omföderska kan gå denna utbildning om du vill.

En del mödravårdscentraler erbjuder exempelvis temagrupper så som grupper för omföderskor, ensamstående gravida, de som väntar tvillingar, unga föräldrar eller föräldrar med olika etniska bakgrunder.

Så ser föräldragruppen ut

I varje grupp är det ungefär 8-10 personer. Och ni alla kommer att föda vid ungefär samma tidpunkt så att ni är i samma stadie i graviditeten.

Gruppen träffas ungefär fem gånger.

Vad gör man på föräldrautbildningen?

På föräldrautbildning kan man träffas både före och efter förlossningen. Föräldrautbildningen är till för att stärka mammans och pappans tro på sig själva som förälder.

Det är ni som blivande föräldrar som påverkar innehållet i vad ni ska prata om. Men generellt diskuterar man olika tillstånd under graviditeten, fostrets utveckling, förlossningen, första tiden hemma, hälsovård, relationer och samhällsinformation.

Dessutom är föräldrautbildningen ett sätt att få kontakta med andra blivande föräldrar.