Så ser din kontakt ut med mödravården

Så fort du har fått reda på att du är gravid ska du ta kontakt med en mödravårdscentral (MVC). Generellt besöker du MVC var fjärde vecka men mot slutet av graviditeten så ökar besöken. Om du tillhör en riskgraviditet kan du behöva gå ännu oftare, så som om du väntar tvillingar/trillingar eller har diabetes.


Vart ska jag vända mig?

Det finns många olika mödravårdscentraler och det kan vara svårt att veta vilken du ska gå till. Många kvinnor i Stockholmsområdet väljer någon av BB-Stockholms mottagningar eller Mama Mia med frågor angående mödravård, graviditet, gynekologi och förlossning.

Inskrivningssamtal – er första kontakt

mödravårdSå fort du har fått ett positivt graviditetstest kan du skriva in dig på en mödravårdscentral. Till en början får du komma till mödravårdscentralen för ett så kallat inskrivningssamtal.

Detta samtal tar ungefär 60 minuter och du får då också göra en hälsokontroll där de mäter blodtryck, tar blodprov och urinprov. Därefter påbörjar barnmorskan en mödravårdsjournal som finns med under hela graviditeten.

Under inskrivningssamtalet går ni även igenom frågor som föräldraroll, sex under graviditeten samt hur hormoner och känslor kan påverka förhållandet. Ni går slutligen igenom frågor som rör alkohol, rökning, droger samt kost och motion.

I vilka veckor besöker du MVC?

Någonstans mellan vecka 9-14 i graviditeten erbjuds du att, som förstagångsföderska, gå på ett läkarbesök.

I vecka 18 eller 19 gör du ett ultraljud på magen för att kunna fastställa förlossningsdatum. Mödravård fungerar enligt standard att du träffar din barnmorska var fjärde vecka från början av graviditeten till dess att du är i vecka 32. Efter vecka 32 besöker du din mödravård med en eller två veckors intervaller fram till vecka 40.

Går du över tiden, alltså längre än 40 veckor, bokar du in ett besök på den förlossningsklinik du tillhör för att eventuellt planera datum för igångsättning.

Vissa som tillhör riskgraviditeter kan behöva gå på fler kontroller, än de antal som ingår i basprogrammet för mödravård. En riskgraviditet kan vara om du har diabetes eller exempelvis väntar tvillingar eller trillingar.