Innovation & Forskning

Gravida behöver bättre kostrådgivning

I flera studier vid Umeå universitet kommer det fram att kvinnor får bristande information om hur de ska anpassa sin kost under graviditeten.

Framtidsspaning: spara stamceller från navelsträngsblod

Flera företag i Europa och USA erbjuder idag möjligheten att ta till vara på stamceller från navelsträngsblod. Cellerna kan frysas ner och i framtiden användas för att bota svåra sjukdomar som blodcancer. Kommer privat sparande av stamceller vara en vardaglighet i framtiden? Vi talar med mamma Linda som berättar varför hon valde att spara navelsträngsblod.

Papporna glöms bort på MVC

Nyblivna pappors behov glöms bort i mödrahälsovården, då mycket fokus hamnar på mamman och hennes välmående. Det visar en avhandling som har undersökt hur föräldrar upplever det föräldrastöd som erbjuds.